Adres korespondencyjny:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach

ul. Wodna 2

83-120 Subkowy