Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 18.08.2021 r. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Subkowy na okres 3 lat.

W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.09.2021 r. – 01.09.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

01.09.2021 - 31.08.2022:

za wodę (1m3) - 3,74 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,38 zł brutto

za ścieki (1m3) - 6,87 zł brutto
abonament ścieki (1mc) - 2,38 zł brutto

01.09.2022 - 31.08.2023:

za wodę (1m3) - 3,78 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,43 zł brutto

za ścieki (1m3) - 6,96 zł brutto
abonament ścieki (1mc) - 2,42 zł brutto

01.09.2023 - 31.08.2024:

za wodę (1m3) - 3,83 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,47 zł brutto

za ścieki (1m3) - 7,05 zł brutto
abonament ścieki (1m3) - 2,46 zł brutto

Informujemy, że dnia 03.09.2021 roku, w godzinach 10:00 - 13:00 możliwy brak wody w miejscowościach: Narkowy i Subkowy

Informujemy, że dnia 24.12.2020 roku (tj. czwartek) biuro będzie nieczynne

Informujemy, że dnia 22.12.2020 roku (tj. wtorek) w miejscowości BRZUŚCE, w godzinach 09:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Od 01.11.2020 r. odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki na terenie gminy w rozliczeniach obowiązują nowe stawki:

za wodę (1m3) - 4,44 zł brutto
abonament woda(1mc) - 2,26 zł brutto

za ścieki(1m3) - 6,78 zł brutto
abonament ścieki(1mc)- 2,26 zł brutto