Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 18.08.2021 r. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Subkowy na okres 3 lat.

W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.09.2021 r. – 01.09.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

01.09.2021 - 31.08.2022:

za wodę (1m3) - 3,74 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,38 zł brutto

za ścieki (1m3) - 6,87 zł brutto
abonament ścieki (1mc) - 2,38 zł brutto

01.09.2022 - 31.08.2023:

za wodę (1m3) - 3,78 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,43 zł brutto

za ścieki (1m3) - 6,96 zł brutto
abonament ścieki (1mc) - 2,42 zł brutto

01.09.2023 - 31.08.2024:

za wodę (1m3) - 3,83 zł brutto
abonament woda (1mc) - 2,47 zł brutto

za ścieki (1m3) - 7,05 zł brutto
abonament ścieki (1m3) - 2,46 zł brutto