Od 01.11.2020 r. odbiorców pobierających wodę i odprowadzających ścieki na terenie gminy w rozliczeniach obowiązują nowe stawki:

za wodę (1m3) - 4,44 zł brutto
abonament woda(1mc) - 2,26 zł brutto

za ścieki(1m3) - 6,78 zł brutto
abonament ścieki(1mc)- 2,26 zł brutto